Tomteutvikling, Drøbak

Tomteutvikling (ca. 300 mål) i Frogn

Loe Utvikling arbeider med formålsendring av et område på 3-400 mål til boligformål. Arbeidet gjennomføres i egenregi og området oppfattes som et særdeles attraktivt fremtidig boligområde.

Området består av flere felt. I alt utgjør boligpotensialet fra 50 til over 300 boenheter ved moderat utnyttelse.

Bilde: Illustrasjon av boligområdet til Ole Martin Tomter