Selger for en halv milliard

Solon Eiendom kjøper to store næringseiendommer av Loe Utvikling for nær en halv milliard kroner.

Transaksjonen viser at Loe har lykkes med utviklingsstrategien, og Solon har overtatt to veldrevne eiendommer med betydelig potensiale. Kombinasjonen av forutsigbar kontantstrøm og utviklingspotensial traff godt i markedet. «Vi jobber hardt for å lykkes med våre prosjekter. Sofiemyr er ikke et unntak, og vi er stolt over det vi har fått til. Nå innså vi at prosjektet trenger en dyktig boligutvikler til å videreføre dette, så vi kan sette våre ressurser inn på å løse utfordringer som vi er best på – å se nye muligheter der andre ikke ser dem», forteller Tomas J. Tenden og Christian Kulberg i Loe.

Loe Utvikling kjøper 20 000 kvm på Fløisbonn

Loe Utvikling kjøper kombinasjonsbygget Fløisbonnveien 2-4 i Oppegård av KLP Eiendom. Eiendommen består i dag av ca. 20 000 kvm med lager og kontorer og er leid ut til Jernia frem til oktober 2017. Tomtearealet er på ca. 32 mål.

Oversiktsbilde

Loe Utvikling eier også naboeiendommen Kongeveien 47 på ca. 11 000 kvm. Også denne eiendommen ble overtatt på kort leiekontrakt og er nå etter to år fullt utleid på 10 års kontrakter.

«Fløisbonnveien 2-4 er en attraktiv eiendom som vi har ønsket oss lenge», sier Tomas J. Tenden i Loe Utvikling. «Det er stor etterspørsel etter gode og

fleksible lager- og kombinasjonsarealer sentralt rundt Oslo, noe vi har erfart gjennom utleiearbeidet av Kongeveien 47. At vi også eier naboeiendommen gjør det enklere å finne gode løsninger for fremtidige leietakere. Eiendommene har sammen åpenbare muligheter for fremtidig transformasjon. Mulighetene er store ved konvertering av et tomteareal på over 60 mål, men vårt fokus vil i første omgang være å ønske velkommen til nye leietakere etter Jernia», sier Tenden.

Loe Utvikling drives av Tomas J. Tenden og Christian Kulberg. Bak selskapet står Loe-gruppen som er Norges største produsent av betongvarer til bygg og anleggsbransjen.

Loe Utvikling har tidligere utviklet et område for volumhandel i Lillestrøm til kjeder som Montér, Europris og Møbelringen. For øvrig har Loe nylig igangsatt utbyggingen av et stort næringsområde på ca. 100 mål ved E6 i Rygge hvor Circle K akkurat åpnet en ny stor stasjon. Selskapet har flere spennende utviklingsprosjekter og satser aktivt i markedet for næringseiendom rundt Oslo.

Ny leiekontrakt på 3.000 kvm

Vi gratulerer EnviroPac AS med nye lokaler i Kongeveien 47 på Sofiemyr. Leieforholdet omfatter et ca. 3.000 kvm stort lagerlokale med god takhøyde som er utleid på en tiårs avtale.
enviropac-ny

EnviroPac AS, et selskap i San Sac Group, er Scandinavias ledende leverandør og produsent av maskiner og utstyr til kildesortering (se enviropac.no).

60 Grader Næringsmegling har hatt ansvar for utleiearbeidet i Kongeveien 47, en prosess som nå er ferdigstilt. Alle arealer i Kongeveien 47 er nå utleid.

Kongeveien 47, Oppegård

Kombinasjonsbygg på Sofiemyr i Oppegård

SOLGT. Eiendom på 31 mål tomt og bygningsmasse på ca. 11.000 kvm sentralt plassert langs E6 ved Taraldrud i Oppegård.
Les mer

Loe kjøper kombibygg fra DSV på Sofiemyr

Loe Utvikling AS kjøper et kominasjonsbygg i Kongeveien 47 i Oppegård kommune av DSV Road Holding A/S. Eiendommen er i sin helhet leid ut til DSV for en kort periode. DSV flytter sin virksomhet over til en annen eiendom etter oppkjøpet av Ontime Logistics.

«Kongeveien 47 er en interessant eiendom med en fantastisk sentral beliggenhet i Oslo syd. Vi ser et stort potensiale i eiendommen og arbeider med flere mulige utviklingsmuligheter.», sier Christian Kulberg i Loe Utvikling. Eiendommen består i dag av ca. 8.000 kvm lager og noe kontor med alternative bruksmuligheter. Tomtearealet er på over 30 mål.

Loe vil om kort tid gå ut i markedet for å finne nye leietakere til eiendommen og ser for seg en fortsatt bruk innen lager og logistikk. «Eiendommen har en stor grad av fleksibilitet med flere adkomstmuligheter og bygninger noe som åpner for en grei deling for flere brukere», sier Kulberg.

Loe Utvikling drives i dag av Christian Kulberg og Tomas J. Tenden. Bak selskapet står Loe-gruppen som er Norges største produsent av betongvarer til vann- og avløpssektoren og en av landets ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer til bygg og anleggsbransjen.

Loe Utvikling har tidligere utviklet et område for volumhandel i Lillestrøm til kjeder som Montér, Europris og Møbelringen. For øvrig har Loe et stort
næringsområde på ca 100 mål ved Moss lufthavn Rygge som for få uker siden ble endelig regulert, samt et regulert næringsområde på ca 60 mål på Måna kort fra E6-avkjørselen til Oslofjordforbindelsen ved Drøbak.

«Vi ønsker å styrke balansen vår ytterligere og er på jakt etter flere utviklingsprosjekter i eller like utenfor Oslo», forteller Kulberg.