Solgt på Lillestrøm

På Lillestrøm oppførte Loe Utvikling i perioden 2009-2011 så mye som 10-12.000 kvm med handel og næringsvirksomhet. Området anses ferdig utviklet, og det siste prosjektet ble solgt til en lokal eiendomsinvestor i sommer.

Salget ble formidlet av Real Næringsmegling AS.

Seltor Lillest _1XA2221_t OK -® Tom Riis

Bygget på ca 850 kvm er produsert av Loe Betongelementer AS. Tomtearealet på ca 5,1 daa er opparbeidet for salg av tyngre byggevarer. De nærmeste naboene er Monter, Europris og Møbelringen.

Isakveien 18-20, Lillestrøm

Handels- og kontorbygg (1.000 m2) 

Handels- og kontorbygg på ca. 1.000 m2 og utendørs salgsområde på ca. 4.000 m2, for Loe Rørprodukter m.fl. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2011. Les mer