SPOR, Trondheim

Loe Utvikling jobber med transformasjon av et industriområde langs Nidela i Trondheim. Tomteområdet utgjør ca 61 daa og planlegges utviklet for boliger. Området er under regulering og forventes å bli ca 600 leiligheter fordelt på 35 000 m2 BRA-s. Loe Utvikling eier 100 %.