Sørkedalen, Oslo

Tomteutvikling (22 mål) i Oslo

Loe Utvikling arbeider med planer for etterbruk av industritomt på ca. 22 mål. Loe Utvikling har en rettighet fra Loe Rørprodukter til utvikling av eiendommen, som foruten to langsiktige festetomter består av en selveid tomt med ca. 2.500 kvm bygningsmasse (haller og kontorer).Eiendommen er i full bruk av Loe Rørprodukter til produksjon og distribusjon av selskapets egenproduserte varer. Alt utviklingsarbeid gjennomføres i egenregi.