Rygge Næringspark Østfold

Næringsområde i sentrum av Østfold

Oslo opplever eksponentiell vekst og dette har stor innvirkning på byens omgivelser. Hvordan kan disse omgivelsene bidra til ytterligere vekst og utvikling i regionen?

Se egen hjemmeside for RYGGE Næringspark Østfold:

Rygge_Naringspark_Ostfold_logo

Rygge Næringspark Østfold er ett av svarene på dette spørsmålet. Sammen med Rygge flyplass bidrar utvikling av næringsområdet til vekst av Oslo og omegn. Den internasjonale flyplassen håndterer over 1,8 millioner passasjerer per år og antallet er økende. Rygge Næringspark Østfold  ligger strategisk langs E6 ved avkjøringen til Rygge, og danner en ny inngangsportal til flyplassen.

Næringsområdet tilbyr en stor bredde av muligheter innenfor veiservice, matservering og bevertning, hotell, kontorer, bilutstillingslokale og bilutleie, samt flyplassrelatert logistikk.

I første fase er det nå klart for en utbygging av ca 100 daa tomtearealer, med til sammen 40-50.000 kvm bygningsmasse. Se masterplan for de byggeklare utbyggingsarealene her: Illustrasjonsplan Rygge – Næringspark Østfold

Se beliggenheten til området her: