Her er RYGGE Næringspark Østfold

 

Vi har nå startet markedsføringen av RYGGE Næringspark Østfold med egen hjemmeside. Her presenteres tomteområdet på ca 100 daa, der ca 70 daa nå er tilgjengelig for nye virksomheter.

Markert tomteareal er omtrentlig.

Infrastrukturen for næringsområdet bygges nå, og en fullservice bensinstasjon for Cirkle K ferdigstilles før sommeren. Området skal fylles med flere virksomheter i tiden fremover.

Det er fortsatt ledige tomter for både veiservice og annen næringsvirksomhet. Gå inn på www.ryggepark.no eller ta kontakt!