Rishaug Gruppen, portefølje

Loe Utvikling kjøpte i 2022 Rishaug Gruppen AS sammen med Lerka Eiendom AS. Porteføljen består av totalt 8 eiendommer, i hovedsak med Toyota Material Handling AS som leietaker. Fem av eiendommene er lokalisert i Norge og tre i Danmark. Samlet bygningsareal er ca 30.000 m2 BTA med en årsleie på ca 25 mnok.

Loe og Lerka har gjennom vårt felles selskap Loerka AS igangsatt utvikling av porteføljen, herunder å realisere eiendommer som ikke anses å ha ytterligere utviklingspotensial. En av eiendommene med stort utviklingspotensial er Haakon VIIs gate 23 C på Lade i Trondheim. Her har Loerka igangsatt planarbeider.

DCIM100MEDIADJI_0080.JPG