Portefølje på 8 eiendommer

Med Lerka Eiendom AS kjøper vi en portefølje på åtte eiendommer

Vi har overtatt en portefølje bestående av åtte eiendommer der hovedleietaker er Toyota Material Handling Norway AS. Porteføljen er omtalt som Rishaug Gruppen, og omfatter kontor, lager, versted og industrilokaler beliggende i Trondheim, Bergen, Ringsaker og Fredrikstad. I tillegg inngår eiendommer i København, Århus og Vejle i Danmark.

Porteføljen er ervervet sammen med vår partner Lerka Eiendom AS, et selskap med komplementær kompetanse og erfaring til vår egen. Sammen med Lerka skal vi utvikle flere av de eiendommene som har ledighet med potensiale for tilpasninger, utbygging og transformasjon.

I Haakon VIIs gate 23C på Lade i Trondheim ligger en stor forretningseiendom innenfor et område som er i transformasjon. Her iverksettes utviklingsplaner med tanke på fremtidig bruk.