Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, vedtatt av Stortinget, trådte i kraft 1. juli 2022. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Redegjørelse for Loe-konsernet

Loe-konsernet er et norsk foretak som består av mange selskaper som hovedsakelig driver med prefabrikkerte betongprodukter til bygg- og anleggsbransjen, men også eiendomsutvikling og andre investeringer.

Vårt hovedvirksomhetsområde er i Norge og kundene våre er lokalisert i Norge.

Etiske retningslinjer

Loe-konsernet er en stor aktør innen sin bransje i Norge. Loe skal arbeide
for at ansatte får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker bedriftenes konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve­- og livsstandard for den enkelte medarbeider.

Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere

Styringspolicyen “Etiske retningslinjer for leverandører” beskriver hovedprisnispper for hvordan Loe-konsernets leverandører skal etterleve krav i gjeldende lover og regler, sentrale FN- og ILO-konvensjoner. Leveranser til Loe skal være forenlig med de beskrevne krav.

Rutiner og plikter

Rutinen skal bidra til at vår virksomhet og vårt samarbeid med leverandører fremmer åpenhetslovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rutinen skal sikre at vår virksomhet oppfyller krav til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i åpenhetsloven.

Varslingsrutiner

Vi ønsker at våre medarbeidere, også innleide ansatte, sier fra om ting som kan skade bedriften eller de ansatte, og har utarbeidet felles rutine for intern og ekstern varsling.