Om oss

Loe Utvikling transformerer og utvikler næringseiendom både i egen regi og med samarbeidspartnere. Dette omfatter alt fra uregulerte tomter til nybygg og eksisterende bygninger med utviklingspotensial.

Siden 2007 har vi utviklet betydelige arealer til handel, kontor, lager og industri i Oslo og på Østlandet.

Målet er alltid å skape verdier og synlige resultater som vi kan være stolte av – og utvikle eiendom som tilfører både brukeren og nærmiljøet noe positivt. Vi tror analytisk tilnærming, høy fagkompetanse, kvalitetsbevisste samarbeidspartnere og tillitt er nøkkelfaktorer.

Som en del av Loe-konsernet bygger vi på en 80 år gammel bedriftshistorikk der økonomisk soliditet og måtehold er nøkkelelementer i kulturen. Dette fokuset ligger dypt forankret, men vi er ikke redde for å tenke utradisjonelt. Vi har fokus på fremtidsrettede, bærekraftige og innovative løsninger i prosjektene.

Vi går inn i prosjekter på ulike stadier i utviklingen:

Fase 1: Tomteutvikling
Kjøp av tomt eller bistand til grunneiere med å klargjøre tomtearealer. Visjon, idéskisser, konseptutvikling, masterplan og regulerings-/bebyggelsesplan.

Fase 2: Prosjektutvikling
Utarbeide skisse- og forprosjekt, rammesøknad, inntekts- og kostnadskalkyle, prosjektbeskrivelse, finansiering, markedsføring og utleie til bruker(e).

Fase 3: Utbygging/salg
Prosjektering og kontrahering av entreprenør(er), prosjektledelse (byggherrerollen), HMS/KS, overtakelse, implementering av drift og salg til investor.

Loe Utvikling har implementert åpenhetsloven i virksomheten.

Aksjonærene i Loe Utvikling består av Loe Holding (60%) og ansatte (40%).