Loe kjøper kombibygg fra DSV på Sofiemyr

Loe Utvikling AS kjøper et kominasjonsbygg i Kongeveien 47 i Oppegård kommune av DSV Road Holding A/S. Eiendommen er i sin helhet leid ut til DSV for en kort periode. DSV flytter sin virksomhet over til en annen eiendom etter oppkjøpet av Ontime Logistics.

«Kongeveien 47 er en interessant eiendom med en fantastisk sentral beliggenhet i Oslo syd. Vi ser et stort potensiale i eiendommen og arbeider med flere mulige utviklingsmuligheter.», sier Christian Kulberg i Loe Utvikling. Eiendommen består i dag av ca. 8.000 kvm lager og noe kontor med alternative bruksmuligheter. Tomtearealet er på over 30 mål.

Loe vil om kort tid gå ut i markedet for å finne nye leietakere til eiendommen og ser for seg en fortsatt bruk innen lager og logistikk. «Eiendommen har en stor grad av fleksibilitet med flere adkomstmuligheter og bygninger noe som åpner for en grei deling for flere brukere», sier Kulberg.

Loe Utvikling drives i dag av Christian Kulberg og Tomas J. Tenden. Bak selskapet står Loe-gruppen som er Norges største produsent av betongvarer til vann- og avløpssektoren og en av landets ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer til bygg og anleggsbransjen.

Loe Utvikling har tidligere utviklet et område for volumhandel i Lillestrøm til kjeder som Montér, Europris og Møbelringen. For øvrig har Loe et stort
næringsområde på ca 100 mål ved Moss lufthavn Rygge som for få uker siden ble endelig regulert, samt et regulert næringsområde på ca 60 mål på Måna kort fra E6-avkjørselen til Oslofjordforbindelsen ved Drøbak.

«Vi ønsker å styrke balansen vår ytterligere og er på jakt etter flere utviklingsprosjekter i eller like utenfor Oslo», forteller Kulberg.