Leirfossvegen 71, Trondheim

Vårt søsterselskap Loe Rørprodukter produserer kummer og rør i en av de siste fabrikkene langs Nidelva, tett på Trondheim sentrum. Vi har identifisert ny tomt til fabrikken og vil bygge ny moderne og miljøvennlig fabrikk, slik at vi opprettholder virksomheten og de ansatte i Trondheimsregionen.

Vi har igangsatt planarbeider for omregulering av Leirfossvegen 71 til boliger. Vinteren 2022 avholdt vi en arkitektkonkurranse, der Per Knudsen Arkitektkontor AS (PKA) gikk av med seieren (alle perspektivfoto er utarbeidet av PKA). Vi og våre rådgivere arbeider for å oppnå en omregulering så raskt som mulig, da den må på plass før bedriften beslutter å bygge ny fabrikk. Kommunen har vist stor forståelse for våre behov, og vi opplever at samarbeide med kommunen er godt både administrativt og politisk.

I vinnerutkastet er det tegnet ut ca 500 boliger, tilsvarende ca 35 000 kvm BRAs med boliger. Planen er at de første beboerne skal få flytte inn i det nye boligprosjektet i 2025.

Adresseavisa har omtalt prosjektet i sin artikkel den 24. februar 2022.