Kjøper logistikk i Lier

Loe Utvikling kjøper logistikkbygget Industrigata 1 i Lier kommune av Realkapital Investor. Eiendommen består i dag av ca. 11 000 kvm med lager og 1 500 kvm kontorer. Det er leid ut til Asko frem til høsten 2022. Tomtearealet er på ca. 20 mål.

Eiendommen er løpende oppgradert og fremstår som et svært allsidig og rikholdig lagerbygg. Eiendommen har 25 kjøreporter og store arealer for kjøl- og frys.