Isakveien 2, Lillestrøm

Forretningsbygg (4.300 m2) for Møbelringen og Europris

Handelsbygg for plasskrevende varer på ca. 4.300 m2, oppført for Møbelringen og Europris. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2012. Eiendommen ble i 2013 solgt til Otto Olsen Bygg AS.