Vår historie

Loe Utvikling er en del av Loe-gruppen og bygger på en 80 år gammel bedriftshistorikk. Konsernet har rundt 200 ansatte og omsatte for ca. 910 MNOK i 2016. Vi ble etablert i 2007 for å konvertere tidligere industrieiendom i konsernet til kommersielle bruksformål.

Loe-historien startet i 1933 da Kristoffer Loe begynte å produsere takstein på gården Loe i Øvre Eiker. Rett før krigen ble produksjonen utvidet med rør og kummer. I 1989 begynte Loe også å produsere betongelementer. Virksomheten ble i 1997 overtatt av Kristoffers sønnesønn, Lars Kristoffer Loe, som eier 100 prosent av Loe-gruppen.

Loe-gruppen oppførte i 2011 Europas største og mest moderne fabrikk for rørprodukter i betong ved Hokksund. I 2015 besluttet Loe-gruppen å bygge Europas mest moderne hulldekkefabrikk på Kløftefoss i Modum.

Gjennom en steg-for-steg-filosofi, nøkternhet og økonomisk soliditet har virksomheten utviklet seg til landets ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer til byggebransjen og landets største produsent av betongvarer til vann- og avløpssektoren.