Gamle Leirdalvei 20, Oslo

Loe Utvikling har kjøpt eiendommen i Gamle Leirdalvei 20, sammen med Lerka Eiendom AS. Kjøpet ble gjort i 2021. Eiendommen har et tomteareal på ca 13 daa og et bygningsareal på ca 4.500 m2 BTA. Det jobbes med utvikling av eiendommen.