Frognes Kvartal, Hokksund

Loe Utvikling utvikler et tomteområde på ca 9 daa ved Hokksund stasjon, til bolig. Prosjektet forventes å utgjøre ca 12.000 m2 BRA-s og med nesten 200 leiligheter. Planarbeider med ny detaljregulering pågår. Loe Utvikling eier 67 % av prosjektet og utvikler dette i samarbeid med en partner.