Fløisbonnveien 2-4, Oppegård

Kombinasjonsbygg på Sofiemyr i Oppegård

Eiendom på 32 mål tomt og bygningsmasse på ca. 20.000 kvm sentralt plassert langs E6 ved Taraldrud i Oppegård.

Lager2

Arealene består av lager/logistikk og kontorer, samt resepsjon og egen kantine. Eiendommen er fleksibel for flere brukere, lett tilgjengelig fra E6, adkomst fra flere sider, rikelig med parkering og mulighet for flere porter i lagerbyggene. Oppdeling av arealene er mulig. Eiendommen er fortsatt utleid til Jernia, men skal i sin helhet leies ut til nye virksomheter. For mer info eller ønske om befaring kontakt Tomas J. Tenden eller Christian Kulberg i Loe Utvikling.