Fløisbonnveien 2-4, Oppegård

Kombinasjonsbygg på Sofiemyr i Oppegård

SOLGT. Eiendom på 32 mål tomt og bygningsmasse på ca. 20.000 kvm sentralt plassert langs E6 ved Taraldrud i Oppegård.


Arealene består av lager/logistikk og kontorer, samt resepsjon og egen kantine. Eiendommen er fleksibel for flere brukere, lett tilgjengelig fra E6, adkomst fra flere sider, rikelig med parkering og mulighet for flere porter i lagerbyggene. Oppdeling av arealene er mulig. Eiendommen er tilnærmet fullt utleid, men noen mindre lager- og kontorarealer er fortsatt ledig. For mer info kontakt Tomas J. Tenden eller Christian Kulberg i Loe Utvikling.