Prosjekter

Kongeveien 47, Oppegård

Kombinasjonsbygg på Sofiemyr i Oppegård

Eiendom på 31 mål tomt og bygningsmasse på ca. 11.000 kvm sentralt plassert langs E6 ved Taraldrud i Oppegård. Les mer

Rygge Næringspark Østfold

Næringsområde i sentrum av Østfold

Oslo opplever eksponentiell vekst og dette har stor innvirkning på byens omgivelser. Hvordan kan disse omgivelsene bidra til ytterligere vekst og utvikling i regionen?
Les mer

Brannmannsvegen 2, Jessheim

Bilanlegg for Volvo og Bilia på Jessheim

Butikk/verksted 4.000 m2 og 20 mål tomt. Eiendommen leies ut i sin helhet til Bilia Personbiler og Volvo Trucks.
Eiendommen er inne i vedtatt byplan og er således et transformasjonsområde.
Loe eier 100 %. Les mer

Næringsområde, Drøbak

Tomt for lager, kontor og industri i Frogn

Loe Utvikling har gjennomført en regulering av et næringsområde på ca. 60 mål på Måna i Frogn. Denne eier Loe Utvikling i partnerskap med O.H Slåke Invest AS. Næringsområdet har en godkjent reguleringsplan. Les mer

Sørkedalen, Oslo

Tomteutvikling (22 mål) i Oslo

Loe Utvikling arbeider med planer for etterbruk av industritomt på ca. 22 mål. Loe Utvikling har en rettighet fra Loe Rørprodukter til utvikling av eiendommen, som foruten to langsiktige festetomter består av en selveid tomt med ca. 2.500 kvm bygningsmasse (haller og kontorer). Les mer

Tomteutvikling, Drøbak

Tomteutvikling (ca. 300 mål) i Frogn

Loe Utvikling arbeider med formålsendring av et område på 3-400 mål til boligformål. Arbeidet gjennomføres i egenregi og området oppfattes som et særdeles attraktivt fremtidig boligområde. Les mer

Isakveien 2, Lillestrøm

Forretningsbygg (4.300 m2) for Møbelringen og Europris

Handelsbygg for plasskrevende varer på ca. 4.300 m2, oppført for Møbelringen og Europris. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2012. Eiendommen ble i 2013 solgt til Otto Olsen Bygg AS. Les mer

Isakveien 18-20, Lillestrøm

Handels- og kontorbygg (1.000 m2) 

Handels- og kontorbygg på ca. 1.000 m2 og utendørs salgsområde på ca. 4.000 m2, for Loe Rørprodukter m.fl. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2011. Les mer