Prosjekter

Leirfossvegen 71, Trondheim

Industri langs Nidelva transformeres til boliger

Vårt søsterselskap Loe Rørprodukter produserer kummer og rør i en av de siste fabrikkene langs Nidelva, tett på Trondheim sentrum. Vi har identifisert ny tomt til fabrikken og vil bygge ny moderne og miljøvennlig fabrikk, slik at vi opprettholder virksomheten og de ansatte i Trondheimsregionen.

Vi har igangsatt planarbeider for omregulering av Leirfossvegen 71 til boliger. Vinteren 2022 avholdt vi en arkitektkonkurranse, der Per Knudsen Arkitektkontor AS (PKA) gikk av med seieren (alle perspektivfoto er utarbeidet av PKA). Vi og våre rådgivere arbeider for å oppnå en omregulering så raskt som mulig, da den må på plass før bedriften beslutter å bygge ny fabrikk. Kommunen har vist stor forståelse for våre behov, og vi opplever at samarbeide med kommunen er godt både administrativt og politisk.

Ca 500 nye boliger langs Nidelvas bredder.

I vinnerutkastet er det tegnet ut ca 500 boliger, tilsvarende ca 35 000 kvm BRAs med boliger. Planen er at de første beboerne skal få flytte inn i det nye boligprosjektet i 2025.

Adresseavisa har omtalt prosjektet i sin artikkel den 24. februar 2022.

Industrigata 1, Lier

Industrigata 1, Lier

Lager- og logistikkbygg på ca 12 500 kvm med Asko Drammen som eneste leietaker. Eiendommen ble kjøpt med den hensikt å utvikle denne for en eller flere nye virksomheter, etter Askos fraflytting i 2022. I prosessen med flere aktuelle brukere var det én virksomhet som skilte seg ut med et ønske om å eie eiendommen selv. Vi valgte derfor å selge eiendommen til ny bruker.

Industrigata 1, Lier

Les mer i pressemeldingen om salget.

Portefølje på 8 eiendommer

Vuluvegen 331, Sveberg

Med Lerka Eiendom AS kjøper vi en portefølje på åtte eiendommer

Vi har overtatt en portefølje bestående av åtte eiendommer der hovedleietaker er Toyota Material Handling Norway AS. Porteføljen er omtalt som Rishaug Gruppen, og omfatter kontor, lager, versted og industrilokaler beliggende i Trondheim, Bergen, Ringsaker og Fredrikstad. I tillegg inngår eiendommer i København, Århus og Vejle i Danmark.

Porteføljen er ervervet sammen med vår partner Lerka Eiendom AS, et selskap med komplementær kompetanse og erfaring til vår egen. Sammen med Lerka skal vi utvikle flere av de eiendommene som har ledighet med potensiale for tilpasninger, utbygging og transformasjon.

Haakon VIIs gate 23C, Lade

I Haakon VIIs gate 23C på Lade i Trondheim ligger en stor forretningseiendom innenfor et område som er i transformasjon. Her iverksettes utviklingsplaner med tanke på fremtidig bruk.

Robsrudskogen 15, Lørenskog

Robsrudskogen 15

Loe Utvikling har kjøpt en sentralt beliggende kombinasjonseiendom i Lørenskog.

RS15 Invest AS, et prosjekt tilrettelagt av Fearnley Project Finance AS, kjøper sentralt beliggende kombinasjonseiendom i Lørenskog med umiddelbar nærhet til E6.

Eier av RS15 Invest AS er Loe Utvikling AS.

Robsrudskogen 15 har en attraktiv beliggenhet på grensen til Oslo. Innen 30 minutters kjøretid når man ca. 1 million innbyggere mellom Asker, Ski og Gardermoen. Eiendommen er solid og utgjør totalt ca. 10 500 kvm fordelt på kontor og lager. De største leietagerne i eiendommen er Firesafe AS og Hörmann Norge AS. Med sin beliggenhet, leienivå og utforming ser Loe Utvikling AS flere muligheter for eiendommen. Transaksjonen ble gjennomført 27. desember 2019. Selger var aksjonærene i et prosjekt tilrettelagt av Pareto Securities AS, og selgers rådgivere har vært Colliers International AS og Advokatfirmaet Haavind AS. Kjøpers rådgiver har vært Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.

Berghagan 1, Ski

Kombinasjonsbygg i Berghagan i Ski
Eiendom bestående av 14 mål tomt og ca 6.500 kvm kombinasjonsarealer (kontor, verksted og lager).
Les mer

Fløisbonnveien 2-4, Oppegård

Kombinasjonsbygg på Sofiemyr i Oppegård

SOLGT. Eiendom på 32 mål tomt og bygningsmasse på ca. 20.000 kvm sentralt plassert langs E6 ved Taraldrud i Oppegård.
Les mer

Kongeveien 47, Oppegård

Kombinasjonsbygg på Sofiemyr i Oppegård

SOLGT. Eiendom på 31 mål tomt og bygningsmasse på ca. 11.000 kvm sentralt plassert langs E6 ved Taraldrud i Oppegård.
Les mer

Rygge Næringspark Østfold

Næringsområde i sentrum av Østfold

Oslo opplever eksponentiell vekst og dette har stor innvirkning på byens omgivelser. Hvordan kan disse omgivelsene bidra til ytterligere vekst og utvikling i regionen?
Les mer

Brannmannsvegen 2, Jessheim

Bilanlegg for Bertel O. Steen og Bilia på Jessheim

Forretning, verksted og kontor i bygg på 4.000 m2 med 20 mål tomt. Eiendommen leies ut i sin helhet til Bertel O. Steen og Bilia Personbiler.
Les mer

Næringsområde, Drøbak

Tomt for lager, kontor og industri i Frogn

Loe Utvikling har gjennomført en regulering av et næringsområde på ca. 60 mål på Måna i Frogn. Næringsområdet har en godkjent reguleringsplan.
Les mer