Isakveien 24-26, Lillestrøm

Byggevarehus (5.000 m2) for Montér

Den ferdigutviklede eiendommen ble samtidig overlevert til Pareto som kjøper.

Loe Utvikling ervervet tomtearealet i 2007 og gjennomførte en omregulering fra industri til handel. Loe Utvikling har selv gjennomført all utvikling, utleie, byggherrerollen og salg. Bygget ble oppført i en samarbeidsentreprise med Seltor. Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2010.