Jessheim næringspark syd

Loe Utvikling har ervervet Brannmansvegen 2, Industrivegen 13 og Brannmansvegen 4.

Forretning, verksted og kontor i bygg på 4.000 m2 med 20 mål tomt. Eiendommen leies ut Veidekke, Vianor, Ørn Vask & Rens, samt Konterud Bilvask. Området utgjør et samlet tomteareal på ca 26 daa.

Eiendommen omfattes av vedtatt byplan og er således et fremtidig transformasjonsområde til sentrumsutvidelse av Jessheim.

Loe eier 100 %.