Berghagan 1, Nordre Follo

Kombinasjonsbygg i Berghagan i Ski
Eiendom bestående av 14 mål tomt og ca 6.500 kvm kombinasjonsarealer (kontor, verksted og lager).

Berghagan 1 ble i 2021 solgt til Arctic Securities. Loe Utvikling er med i nytt prosjekt «Langhus Invest AS» som også inkluderer naboeiendommen Håndverksveien 8. Samlet utgjør dette et tomteareal på ca 26 daa og et betydelig utviklingspotensial.

Arealene består av landskaps- og cellekontorer med representativ lobby/resepsjon, hyggelig kantine og parkmessig opparbeidede uteområder. I tillegg lagerarealer med inntil 8 meters takhøyde, kjøreport med adkomst på bakkeplan. Eiendommen har godt med parkering.

Det er ledige lokaler i eiendommen. Se prospekt: https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=162393815