Tesla har åpnet og nå kommer Volmax

Tesla har åpnet det som skal bli Europas største ladestasjon i RYGGE Næringspark Østfold. Snart kommer en ytterligere utvidelse av lademulighetene for øvrige elbiler i RYGGE Næringspark. Og nå kommer Volmax!

Volmax har inngått avtale om kjøp av 20 mål tomt i RYGGE Næringspark. Eiendommen har en meget god strategisk beliggenhet i Østfold med plassering tett på E6 ved avkjøringen til Rygge flyplass. Etableringen er et ledd i den strategiske satsningen til Volmax på effektiv drift og god kundedialog. Volmax ønsker i tiden fremover å tilby et enda bredere tilbud til lastebil- og busskunder i regionen.

McDonald’s etablerer seg i RYGGE Næringspark

Circle K åpnet ny stasjon i juni. Nå er det McDonald’s som etablerer seg i RYGGE Næringspark Østfold!

«Vi er svært glade for å kjøpe tomten i Rygge, og opplever dialogen med Loe utvikling som veldig konstruktiv gjennom hele prosessen. Tomten passer godt til McDonald’s og vi anser det som spesielt positivt at Loe utvikling jobber for å utvikle hele området, slik at det blir en destinasjon for lokalbefolkningen og forbipasserende bilister langs E6. Vi kommer nå til å jobbe videre med planleggingen for tomten vi har kjøpt, og ser frem til veien videre», sier Pia Martinsen Mellbye, administrerende direktør i McDonald’s Norge AS.

Her kan du laste ned pressemelding for McDonalds etablering i RYGGE Næringspark Østfold!

Fløisbonnveien 2-4, Oppegård

Kombinasjonsbygg på Sofiemyr i Oppegård

SOLGT. Eiendom på 32 mål tomt og bygningsmasse på ca. 20.000 kvm sentralt plassert langs E6 ved Taraldrud i Oppegård.
Les mer

Loe Utvikling kjøper 20 000 kvm på Fløisbonn

Loe Utvikling kjøper kombinasjonsbygget Fløisbonnveien 2-4 i Oppegård av KLP Eiendom. Eiendommen består i dag av ca. 20 000 kvm med lager og kontorer og er leid ut til Jernia frem til oktober 2017. Tomtearealet er på ca. 32 mål.

Oversiktsbilde

Loe Utvikling eier også naboeiendommen Kongeveien 47 på ca. 11 000 kvm. Også denne eiendommen ble overtatt på kort leiekontrakt og er nå etter to år fullt utleid på 10 års kontrakter.

«Fløisbonnveien 2-4 er en attraktiv eiendom som vi har ønsket oss lenge», sier Tomas J. Tenden i Loe Utvikling. «Det er stor etterspørsel etter gode og

fleksible lager- og kombinasjonsarealer sentralt rundt Oslo, noe vi har erfart gjennom utleiearbeidet av Kongeveien 47. At vi også eier naboeiendommen gjør det enklere å finne gode løsninger for fremtidige leietakere. Eiendommene har sammen åpenbare muligheter for fremtidig transformasjon. Mulighetene er store ved konvertering av et tomteareal på over 60 mål, men vårt fokus vil i første omgang være å ønske velkommen til nye leietakere etter Jernia», sier Tenden.

Loe Utvikling drives av Tomas J. Tenden og Christian Kulberg. Bak selskapet står Loe-gruppen som er Norges største produsent av betongvarer til bygg og anleggsbransjen.

Loe Utvikling har tidligere utviklet et område for volumhandel i Lillestrøm til kjeder som Montér, Europris og Møbelringen. For øvrig har Loe nylig igangsatt utbyggingen av et stort næringsområde på ca. 100 mål ved E6 i Rygge hvor Circle K akkurat åpnet en ny stor stasjon. Selskapet har flere spennende utviklingsprosjekter og satser aktivt i markedet for næringseiendom rundt Oslo.

Vi gratulerer med åpningen av Circle K Rygge!

Loe Utvikling har under utvikling RYGGE Næringspark Østfold. Et veiserviceanlegg fra Circle K er den første virksomheten som nå har etablert seg her.

CK_horizontal_logo_PMS_10.02.2015

Denne stasjonen har blitt et flaggskip av en stasjon langs E18, lokalisert ved Moss lufthavn Rygge. Stasjonen har alt det siste innen teknologi og konsepter. Stasjonen har en enorm kapasitet på alle felt, og alt ligger til rette for at stasjonen skal levere på Circle K sine hårete ambisjoner innen «famous for»-kategoriene.

Med denne helsides annonsen i DN (den 21. og den 25. juni 2016) gratulerer Loe Utviklingen med åpningen av Circle K Rygge.

Solgt på Lillestrøm

På Lillestrøm oppførte Loe Utvikling i perioden 2009-2011 så mye som 10-12.000 kvm med handel og næringsvirksomhet. Området anses ferdig utviklet, og det siste prosjektet ble solgt til en lokal eiendomsinvestor i sommer.

Salget ble formidlet av Real Næringsmegling AS.

Seltor Lillest _1XA2221_t OK -® Tom Riis

Bygget på ca 850 kvm er produsert av Loe Betongelementer AS. Tomtearealet på ca 5,1 daa er opparbeidet for salg av tyngre byggevarer. De nærmeste naboene er Monter, Europris og Møbelringen.

Her er RYGGE Næringspark Østfold

 

Vi har nå startet markedsføringen av RYGGE Næringspark Østfold med egen hjemmeside. Her presenteres tomteområdet på ca 100 daa, der ca 70 daa nå er tilgjengelig for nye virksomheter.

Markert tomteareal er omtrentlig.

Infrastrukturen for næringsområdet bygges nå, og en fullservice bensinstasjon for Cirkle K ferdigstilles før sommeren. Området skal fylles med flere virksomheter i tiden fremover.

Det er fortsatt ledige tomter for både veiservice og annen næringsvirksomhet. Gå inn på www.ryggepark.no eller ta kontakt!

Ny leiekontrakt på 3.000 kvm

Vi gratulerer EnviroPac AS med nye lokaler i Kongeveien 47 på Sofiemyr. Leieforholdet omfatter et ca. 3.000 kvm stort lagerlokale med god takhøyde som er utleid på en tiårs avtale.
enviropac-ny

EnviroPac AS, et selskap i San Sac Group, er Scandinavias ledende leverandør og produsent av maskiner og utstyr til kildesortering (se enviropac.no).

60 Grader Næringsmegling har hatt ansvar for utleiearbeidet i Kongeveien 47, en prosess som nå er ferdigstilt. Alle arealer i Kongeveien 47 er nå utleid.

Kongeveien 47, Oppegård

Kombinasjonsbygg på Sofiemyr i Oppegård

SOLGT. Eiendom på 31 mål tomt og bygningsmasse på ca. 11.000 kvm sentralt plassert langs E6 ved Taraldrud i Oppegård.
Les mer