Leirfossvegen 71, Trondheim

Industri langs Nidelva transformeres til boliger

Vårt søsterselskap Loe Rørprodukter produserer kummer og rør i en av de siste fabrikkene langs Nidelva, tett på Trondheim sentrum. Vi har identifisert ny tomt til fabrikken og vil bygge ny moderne og miljøvennlig fabrikk, slik at vi opprettholder virksomheten og de ansatte i Trondheimsregionen.

Vi har igangsatt planarbeider for omregulering av Leirfossvegen 71 til boliger. Vinteren 2022 avholdt vi en arkitektkonkurranse, der Per Knudsen Arkitektkontor AS (PKA) gikk av med seieren (alle perspektivfoto er utarbeidet av PKA). Vi og våre rådgivere arbeider for å oppnå en omregulering så raskt som mulig, da den må på plass før bedriften beslutter å bygge ny fabrikk. Kommunen har vist stor forståelse for våre behov, og vi opplever at samarbeide med kommunen er godt både administrativt og politisk.

Ca 500 nye boliger langs Nidelvas bredder.

I vinnerutkastet er det tegnet ut ca 500 boliger, tilsvarende ca 35 000 kvm BRAs med boliger. Planen er at de første beboerne skal få flytte inn i det nye boligprosjektet i 2025.

Adresseavisa har omtalt prosjektet i sin artikkel den 24. februar 2022.

Industrigata 1, Lier

Industrigata 1, Lier

Lager- og logistikkbygg på ca 12 500 kvm med Asko Drammen som eneste leietaker. Eiendommen ble kjøpt med den hensikt å utvikle denne for en eller flere nye virksomheter, etter Askos fraflytting i 2022. I prosessen med flere aktuelle brukere var det én virksomhet som skilte seg ut med et ønske om å eie eiendommen selv. Vi valgte derfor å selge eiendommen til ny bruker.

Industrigata 1, Lier

Les mer i pressemeldingen om salget.

Portefølje på 8 eiendommer

Vuluvegen 331, Sveberg

Med Lerka Eiendom AS kjøper vi en portefølje på åtte eiendommer

Vi har overtatt en portefølje bestående av åtte eiendommer der hovedleietaker er Toyota Material Handling Norway AS. Porteføljen er omtalt som Rishaug Gruppen, og omfatter kontor, lager, versted og industrilokaler beliggende i Trondheim, Bergen, Ringsaker og Fredrikstad. I tillegg inngår eiendommer i København, Århus og Vejle i Danmark.

Porteføljen er ervervet sammen med vår partner Lerka Eiendom AS, et selskap med komplementær kompetanse og erfaring til vår egen. Sammen med Lerka skal vi utvikle flere av de eiendommene som har ledighet med potensiale for tilpasninger, utbygging og transformasjon.

Haakon VIIs gate 23C, Lade

I Haakon VIIs gate 23C på Lade i Trondheim ligger en stor forretningseiendom innenfor et område som er i transformasjon. Her iverksettes utviklingsplaner med tanke på fremtidig bruk.

Kjøper logistikk i Lier

Loe Utvikling kjøper logistikkbygget Industrigata 1 i Lier kommune av Realkapital Investor. Eiendommen består i dag av ca. 11 000 kvm med lager og 1 500 kvm kontorer. Det er leid ut til Asko frem til høsten 2022. Tomtearealet er på ca. 20 mål.

Eiendommen er løpende oppgradert og fremstår som et svært allsidig og rikholdig lagerbygg. Eiendommen har 25 kjøreporter og store arealer for kjøl- og frys.

Selger Robsrudskogen 15

Robsrudskogen 15

Vi har nå valgt å selge lagereiendommen vår i Robsrudskogen 15, som ligger i Lørenskog på grensen til Oslo. Eiendommen har et areal på ca 10 500 kvadratmeter lager og kontor. De største leietakerne er Firesafe, Hörmann Norge, Zimmer og Eide Entreprenør.

Det er et syndikat satt opp av Vika Project Finance som har kjøpt eiendommen.

I vår eiertid har vi ryddet opp i kontraktsforholdene ved eiendommen, sikret rettsvernshjemmel til eierselskapet, reutleid lokaler, samt vedlikehold bygningene med noen betydelige tiltak. Vi anser eiendommen for fortsatt å ha mange spennende muligheter, og er sikker på at den nye eieren vil forvalte og drifte den på beste måte til glede for leietakerne.

Robsrudskogen 15, Lørenskog

Loe Utvikling har kjøpt en sentralt beliggende kombinasjonseiendom i Lørenskog.

RS15 Invest AS, et prosjekt tilrettelagt av Fearnley Project Finance AS, kjøper sentralt beliggende kombinasjonseiendom i Lørenskog med umiddelbar nærhet til E6.

Eier av RS15 Invest AS er Loe Utvikling AS.

Robsrudskogen 15 har en attraktiv beliggenhet på grensen til Oslo. Innen 30 minutters kjøretid når man ca. 1 million innbyggere mellom Asker, Ski og Gardermoen. Eiendommen er solid og utgjør totalt ca. 10 500 kvm fordelt på kontor og lager. De største leietagerne i eiendommen er Firesafe AS og Hörmann Norge AS. Med sin beliggenhet, leienivå og utforming ser Loe Utvikling AS flere muligheter for eiendommen. Transaksjonen ble gjennomført 27. desember 2019. Selger var aksjonærene i et prosjekt tilrettelagt av Pareto Securities AS, og selgers rådgivere har vært Colliers International AS og Advokatfirmaet Haavind AS. Kjøpers rådgiver har vært Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.

Jakter leietakere

Omtale i Østlandets Blad, fredag 23. november, av våre arbeider med å tilrettelegge for nye leietakere i et moderne og fleksibelt kombinasjonsbygg i Berghagan (Langhus). Eiendommen er hovedkontor for Bosch Rexroth, men har nå plass til flere andre virksomheter. Her får nye virksomheter gode og moderne kontorer, lager og verksted, alt under samme tak.

Leier ut til Bertel O. Steen

Etter flere titalls år i Brannmannsvegen 2 flyttet Volvo Truck Center i mars til Hovinmoen på Gardermoen.

Bertel O. Steen Vare-Last-Buss er vår nye leietaker i Brannmannsvegen 2 på Jessheim. Eiendommen er nå fullt utleid.

Bertel O. Steen Vare-Last-Buss er en komplett forhandler som både fører personbiler, varebiler, lastebiler og busser fra Mercedes-Benz og lastebiler fra Fuso.

For mer informasjon om virksomheten, se her.

Selger for en halv milliard

Solon Eiendom kjøper to store næringseiendommer av Loe Utvikling for nær en halv milliard kroner.

Transaksjonen viser at Loe har lykkes med utviklingsstrategien, og Solon har overtatt to veldrevne eiendommer med betydelig potensiale. Kombinasjonen av forutsigbar kontantstrøm og utviklingspotensial traff godt i markedet. «Vi jobber hardt for å lykkes med våre prosjekter. Sofiemyr er ikke et unntak, og vi er stolt over det vi har fått til. Nå innså vi at prosjektet trenger en dyktig boligutvikler til å videreføre dette, så vi kan sette våre ressurser inn på å løse utfordringer som vi er best på – å se nye muligheter der andre ikke ser dem», forteller Tomas J. Tenden og Christian Kulberg i Loe.

Berghagan 1, Ski

Kombinasjonsbygg i Berghagan i Ski
Eiendom bestående av 14 mål tomt og ca 6.500 kvm kombinasjonsarealer (kontor, verksted og lager).
Les mer