Brannmannsvegen 2, Jessheim

Bilanlegg for Bertel O. Steen og Bilia på Jessheim

Forretning, verksted og kontor i bygg på 4.000 m2 med 20 mål tomt. Eiendommen leies ut i sin helhet til Bertel O. Steen og Bilia Personbiler.
Les mer

Næringsområde, Drøbak

Tomt for lager, kontor og industri i Frogn

Loe Utvikling har gjennomført en regulering av et næringsområde på ca. 60 mål på Måna i Frogn. Næringsområdet har en godkjent reguleringsplan.
Les mer

Sørkedalen, Oslo

Tomteutvikling (22 mål) i Oslo

Loe Utvikling arbeider med planer for etterbruk av industritomt på ca. 22 mål. Loe Utvikling har en rettighet fra Loe Rørprodukter til utvikling av eiendommen, som består av en selveid tomt med ca. 2.500 kvm bygningsmasse (produksjonshaller og kontorer).
Les mer

Tomteutvikling, Drøbak

Tomteutvikling (ca. 300 mål) i Frogn

Loe Utvikling arbeider med formålsendring av et område på 3-400 mål til boligformål. Arbeidet gjennomføres i egenregi og området oppfattes som et særdeles attraktivt fremtidig boligområde.
Les mer

Isakveien 2, Lillestrøm

Forretningsbygg (4.300 m2) for Møbelringen og Europris

Handelsbygg for plasskrevende varer på ca. 4.300 m2, oppført for Møbelringen og Europris. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2012. Eiendommen ble i 2013 solgt til Otto Olsen Bygg AS. Les mer

Isakveien 18-20, Lillestrøm

Handels- og kontorbygg (1.000 m2) 

Handels- og kontorbygg på ca. 1.000 m2 og utendørs salgsområde på ca. 4.000 m2, for Loe Rørprodukter m.fl. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2011. Les mer

Loe kjøper kombibygg fra DSV på Sofiemyr

Loe Utvikling AS kjøper et kominasjonsbygg i Kongeveien 47 i Oppegård kommune av DSV Road Holding A/S. Eiendommen er i sin helhet leid ut til DSV for en kort periode. DSV flytter sin virksomhet over til en annen eiendom etter oppkjøpet av Ontime Logistics.

«Kongeveien 47 er en interessant eiendom med en fantastisk sentral beliggenhet i Oslo syd. Vi ser et stort potensiale i eiendommen og arbeider med flere mulige utviklingsmuligheter.», sier Christian Kulberg i Loe Utvikling. Eiendommen består i dag av ca. 8.000 kvm lager og noe kontor med alternative bruksmuligheter. Tomtearealet er på over 30 mål.

Loe vil om kort tid gå ut i markedet for å finne nye leietakere til eiendommen og ser for seg en fortsatt bruk innen lager og logistikk. «Eiendommen har en stor grad av fleksibilitet med flere adkomstmuligheter og bygninger noe som åpner for en grei deling for flere brukere», sier Kulberg.

Loe Utvikling drives i dag av Christian Kulberg og Tomas J. Tenden. Bak selskapet står Loe-gruppen som er Norges største produsent av betongvarer til vann- og avløpssektoren og en av landets ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer til bygg og anleggsbransjen.

Loe Utvikling har tidligere utviklet et område for volumhandel i Lillestrøm til kjeder som Montér, Europris og Møbelringen. For øvrig har Loe et stort
næringsområde på ca 100 mål ved Moss lufthavn Rygge som for få uker siden ble endelig regulert, samt et regulert næringsområde på ca 60 mål på Måna kort fra E6-avkjørselen til Oslofjordforbindelsen ved Drøbak.

«Vi ønsker å styrke balansen vår ytterligere og er på jakt etter flere utviklingsprosjekter i eller like utenfor Oslo», forteller Kulberg.