Isakveien 2, Lillestrøm

Forretningsbygg (4.300 m2) for Møbelringen og Europris Handelsbygg for plasskrevende varer på ca. 4.300 m2, oppført for Møbelringen og Europris. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2012. Eiendommen ble i 2013 solgt til Otto Olsen Bygg AS.

Portefølje på 8 eiendommer

Med Lerka Eiendom AS kjøper vi en portefølje på åtte eiendommer Vi har overtatt en portefølje bestående av åtte eiendommer der hovedleietaker er Toyota Material Handling Norway AS. Porteføljen er omtalt som Rishaug Gruppen, og omfatter kontor, lager, versted og […]

Leirfossvegen 71, Trondheim

Vårt søsterselskap Loe Rørprodukter produserer kummer og rør i en av de siste fabrikkene langs Nidelva, tett på Trondheim sentrum. Vi har identifisert ny tomt til fabrikken og vil bygge ny moderne og miljøvennlig fabrikk, slik at vi opprettholder virksomheten […]

Gamle Leirdalvei 20, Oslo

Loe Utvikling har kjøpt eiendommen i Gamle Leirdalvei 20, sammen med Lerka Eiendom AS. Kjøpet ble gjort i 2021. Eiendommen har et tomteareal på ca 13 daa og et bygningsareal på ca 4.500 m2 BTA. Det jobbes med utvikling av […]

Rishaug Gruppen, portefølje

Loe Utvikling kjøpte i 2022 Rishaug Gruppen AS sammen med Lerka Eiendom AS. Porteføljen består av totalt 8 eiendommer, i hovedsak med Toyota Material Handling AS som leietaker. Fem av eiendommene er lokalisert i Norge og tre i Danmark. Samlet […]

Frognes Kvartal, Hokksund

Loe Utvikling utvikler et tomteområde på ca 9 daa ved Hokksund stasjon, til bolig. Prosjektet forventes å utgjøre ca 12.000 m2 BRA-s og med nesten 200 leiligheter. Planarbeider med ny detaljregulering pågår. Loe Utvikling eier 67 % av prosjektet og […]

SPOR, Trondheim

Loe Utvikling jobber med transformasjon av et industriområde langs Nidela i Trondheim. Tomteområdet utgjør ca 61 daa og planlegges utviklet for boliger. Området er under regulering og forventes å bli ca 600 leiligheter fordelt på 35 000 m2 BRA-s. Loe Utvikling […]

Gipsundskogen, Rygge

Gipsundskogen ligger innenfor det regionale næringsområdet Nb-1 i fylkesplanen for Østfold. Området planlegges som en utvidelse av Rygge Næringspark Østfold. Loe Utvikling arbeider med planprosesser for å få de ca 170 daa tomtearealene avsatt til utbygging etter 2024.

Leier ut til Bertel O. Steen

Etter flere titalls år i Brannmannsvegen 2 flyttet Volvo Truck Center i mars til Hovinmoen på Gardermoen. Bertel O. Steen Vare-Last-Buss er vår nye leietaker i Brannmannsvegen 2 på Jessheim. Eiendommen er nå fullt utleid. Bertel O. Steen Vare-Last-Buss er […]

Industrigata 1, Lier

Eiendommen består i dag av ca. 11 000 kvm med lager og 1 500 kvm kontorer. Det er leid ut til Asko frem til høsten 2022. Tomtearealet er på ca. 20 mål. Eiendommen er løpende oppgradert og fremstår som et svært […]

Jakter leietakere

Omtale i Østlandets Blad, fredag 23. november, av våre arbeider med å tilrettelegge for nye leietakere i et moderne og fleksibelt kombinasjonsbygg i Berghagan (Langhus). Eiendommen er hovedkontor for Bosch Rexroth, men har nå plass til flere andre virksomheter. Her […]

Tesla har åpnet og nå kommer Volmax

Tesla har åpnet det som skal bli Europas største ladestasjon i RYGGE Næringspark Østfold. Snart kommer en ytterligere utvidelse av lademulighetene for øvrige elbiler i RYGGE Næringspark. Og nå kommer Volmax! Volmax har inngått avtale om kjøp av 20 mål tomt […]

Jessheim næringspark syd

Loe Utvikling har ervervet Brannmansvegen 2, Industrivegen 13 og Brannmansvegen 4. Forretning, verksted og kontor i bygg på 4.000 m2 med 20 mål tomt. Eiendommen leies ut Veidekke, Vianor, Ørn Vask & Rens, samt Konterud Bilvask. Området utgjør et samlet […]