Referanseprosjekter

Isakveien 2, Lillestrøm

Isakveien 2, Lillestrøm

Handelsbygg for plasskrevende varer. Eiendommen ble ferdigstilt våren 2012 og solgte til Otto Olsen Bygg AS året etter.

Portefølje på 8 eiendommer

Portefølje på 8 eiendommer

Med Lerka Eiendom AS kjøper vi en portefølje på åtte eiendommer Vi har overtatt en portefølje bestående av åtte eiendommer der hovedleietaker er Toyota Material Handling Norway AS. Porteføljen er omtalt som Rishaug Gruppen, og omfatter kontor, lager, versted og […]

Leirfossvegen 71, Trondheim

Leirfossvegen 71, Trondheim

Vårt søsterselskap Loe Rørprodukter produserer kummer og rør i en av de siste fabrikkene langs Nidelva, tett på Trondheim sentrum. Vi har identifisert ny tomt til fabrikken og vil bygge ny moderne og miljøvennlig fabrikk, slik at vi opprettholder virksomheten […]

Gamle Leirdalvei 20, Oslo

Gamle Leirdalvei 20, Oslo

Loe Utvikling har kjøpt eiendommen i Gamle Leirdalvei 20, sammen med Lerka Eiendom AS. Kjøpet ble gjort i 2021. Eiendommen har et tomteareal på ca 13 daa og et bygningsareal på ca 4.500 m2 BTA. Det jobbes med utvikling av […]

Rishaug Gruppen, portefølje

Rishaug Gruppen, portefølje

Loe Utvikling kjøpte i 2022 Rishaug Gruppen AS sammen med Lerka Eiendom AS. Porteføljen består av totalt 8 eiendommer, i hovedsak med Toyota Material Handling AS som leietaker. Fem av eiendommene er lokalisert i Norge og tre i Danmark. Samlet […]

Frognes Kvartal, Hokksund

Frognes Kvartal, Hokksund

Loe Utvikling utvikler et tomteområde på ca 9 daa ved Hokksund stasjon, til bolig. Prosjektet forventes å utgjøre ca 12.000 m2 BRA-s og med nesten 200 leiligheter. Planarbeider med ny detaljregulering pågår. Loe Utvikling eier 67 % av prosjektet og […]

SPOR, Trondheim

SPOR, Trondheim

Loe Utvikling jobber med transformasjon av et industriområde langs Nidela i Trondheim. Tomteområdet utgjør ca 61 daa og planlegges utviklet for boliger. Området er under regulering og forventes å bli ca 600 leiligheter fordelt på 35 000 m2 BRA-s. Loe Utvikling […]

Gipsundskogen, Rygge

Gipsundskogen, Rygge

Gipsundskogen ligger innenfor det regionale næringsområdet Nb-1 i fylkesplanen for Østfold. Området planlegges som en utvidelse av Rygge Næringspark Østfold. Loe Utvikling arbeider med planprosesser for å få de ca 170 daa tomtearealene avsatt til utbygging etter 2024.

Berghagan 1, Nordre Follo

Berghagan 1, Nordre Follo

Kombinasjonsbygg i Berghagan i Ski.

Robsrudskogen 15, Lørenskog

Robsrudskogen 15, Lørenskog

Sentralt beliggende kombinasjonseiendom i Lørenskog.

Industrigata 1, Lier

Industrigata 1, Lier

Eiendommen består i dag av ca. 11 000 kvm med lager og 1 500 kvm kontorer. Det er leid ut til Asko frem til høsten 2022. Tomtearealet er på ca. 20 mål. Eiendommen er løpende oppgradert og fremstår som et svært […]

Fløisbonnveien 2-4, Oppegård

Fløisbonnveien 2-4, Oppegård

Kombinasjonsbygg på Sofiemyr i Oppegård. SOLGT.

Jessheim næringspark syd

Jessheim næringspark syd

Loe Utvikling har ervervet Brannmansvegen 2, Industrivegen 13 og Brannmansvegen 4. Forretning, verksted og kontor i bygg på 4.000 m2 med 20 mål tomt. Eiendommen leies ut Veidekke, Vianor, Ørn Vask & Rens, samt Konterud Bilvask. Området utgjør et samlet […]

Måna Næringsområde, Drøbak

Måna Næringsområde, Drøbak

Tomt for lager, kontor og industri i Frogn.

Rygge Næringspark Østfold

Rygge Næringspark Østfold

Næringsområde i sentrum av Østfold.