Loe Utvikling transformerer og utvikler næringseiendom både i egen regi og med samarbeidspartnere. Dette omfatter alt fra uregulerte tomter til nybygg og eksisterende bygninger med utviklingspotensial.
Berghagan 1, Nordre Follo

Berghagan 1, Nordre Follo

Kombinasjonsbygg i Berghagan i Ski.

Leirfossvegen 71, Trondheim

Leirfossvegen 71, Trondheim

Vårt søsterselskap Loe Rørprodukter produserer kummer og rør i en av de siste fabrikkene langs Nidelva, tett på Trondheim sentrum. Vi har identifisert ny tomt til fabrikken og vil bygge ny moderne og miljøvennlig fabrikk, slik at vi opprettholder virksomheten […]

Gipsundskogen, Rygge

Gipsundskogen, Rygge

Gipsundskogen ligger innenfor det regionale næringsområdet Nb-1 i fylkesplanen for Østfold. Området planlegges som en utvidelse av Rygge Næringspark Østfold. Loe Utvikling arbeider med planprosesser for å få de ca 170 daa tomtearealene avsatt til utbygging etter 2024.

Loe utvikling as