Loe Utvikling transformerer og utvikler næringseiendom både i egen regi og med samarbeidspartnere. Dette omfatter alt fra uregulerte tomter til nybygg og eksisterende bygninger med utviklingspotensial.
Isakveien 2, Lillestrøm

Isakveien 2, Lillestrøm

Handelsbygg for plasskrevende varer. Eiendommen ble ferdigstilt våren 2012 og solgte til Otto Olsen Bygg AS året etter.

Rygge Næringspark Østfold

Rygge Næringspark Østfold

Næringsområde i sentrum av Østfold.

Frognes Kvartal, Hokksund

Frognes Kvartal, Hokksund

Loe Utvikling utvikler et tomteområde på ca 9 daa ved Hokksund stasjon, til bolig. Prosjektet forventes å utgjøre ca 12.000 m2 BRA-s og med nesten 200 leiligheter. Planarbeider med ny detaljregulering pågår. Loe Utvikling eier 67 % av prosjektet og […]

Loe utvikling as