Loe Utvikling transformerer og utvikler næringseiendom både i egen regi og med samarbeidspartnere. Dette omfatter alt fra uregulerte tomter til nybygg og eksisterende bygninger med utviklingspotensial.
Jessheim næringspark syd

Jessheim næringspark syd

Loe Utvikling har ervervet Brannmansvegen 2, Industrivegen 13 og Brannmansvegen 4. Forretning, verksted og kontor i bygg på 4.000 m2 med 20 mål tomt. Eiendommen leies ut Veidekke, Vianor, Ørn Vask & Rens, samt Konterud Bilvask. Området utgjør et samlet […]

Rygge Næringspark Østfold

Rygge Næringspark Østfold

Næringsområde i sentrum av Østfold.

Leirfossvegen 71, Trondheim

Leirfossvegen 71, Trondheim

Vårt søsterselskap Loe Rørprodukter produserer kummer og rør i en av de siste fabrikkene langs Nidelva, tett på Trondheim sentrum. Vi har identifisert ny tomt til fabrikken og vil bygge ny moderne og miljøvennlig fabrikk, slik at vi opprettholder virksomheten […]

Loe utvikling as