Loe Utvikling transformerer og utvikler næringseiendom både i egen regi og med samarbeidspartnere. Dette omfatter alt fra uregulerte tomter til nybygg og eksisterende bygninger med utviklingspotensial.
Gipsundskogen, Rygge

Gipsundskogen, Rygge

Gipsundskogen ligger innenfor det regionale næringsområdet Nb-1 i fylkesplanen for Østfold. Området planlegges som en utvidelse av Rygge Næringspark Østfold. Loe Utvikling arbeider med planprosesser for å få de ca 170 daa tomtearealene avsatt til utbygging etter 2024.

Berghagan 1, Nordre Follo

Berghagan 1, Nordre Follo

Kombinasjonsbygg i Berghagan i Ski.

Industrigata 1, Lier

Industrigata 1, Lier

Eiendommen består i dag av ca. 11 000 kvm med lager og 1 500 kvm kontorer. Det er leid ut til Asko frem til høsten 2022. Tomtearealet er på ca. 20 mål. Eiendommen er løpende oppgradert og fremstår som et svært […]

Loe utvikling as