Loe Utvikling transformerer og utvikler næringseiendom både i egen regi og med samarbeidspartnere. Dette omfatter alt fra uregulerte tomter til nybygg og eksisterende bygninger med utviklingspotensial.
Jessheim næringspark syd

Jessheim næringspark syd

Loe Utvikling har ervervet Brannmansvegen 2, Industrivegen 13 og Brannmansvegen 4. Forretning, verksted og kontor i bygg på 4.000 m2 med 20 mål tomt. Eiendommen leies ut Veidekke, Vianor, Ørn Vask & Rens, samt Konterud Bilvask. Området utgjør et samlet […]

Industrigata 1, Lier

Industrigata 1, Lier

Eiendommen består i dag av ca. 11 000 kvm med lager og 1 500 kvm kontorer. Det er leid ut til Asko frem til høsten 2022. Tomtearealet er på ca. 20 mål. Eiendommen er løpende oppgradert og fremstår som et svært […]

Berghagan 1, Nordre Follo

Berghagan 1, Nordre Follo

Kombinasjonsbygg i Berghagan i Ski.

Loe utvikling as