Loe Utvikling transformerer og utvikler næringseiendom både i egen regi og med samarbeidspartnere. Dette omfatter alt fra uregulerte tomter til nybygg og eksisterende bygninger med utviklingspotensial.
Gamle Leirdalvei 20, Oslo

Gamle Leirdalvei 20, Oslo

Loe Utvikling har kjøpt eiendommen i Gamle Leirdalvei 20, sammen med Lerka Eiendom AS. Kjøpet ble gjort i 2021. Eiendommen har et tomteareal på ca 13 daa og et bygningsareal på ca 4.500 m2 BTA. Det jobbes med utvikling av […]

Portefølje på 8 eiendommer

Portefølje på 8 eiendommer

Med Lerka Eiendom AS kjøper vi en portefølje på åtte eiendommer Vi har overtatt en portefølje bestående av åtte eiendommer der hovedleietaker er Toyota Material Handling Norway AS. Porteføljen er omtalt som Rishaug Gruppen, og omfatter kontor, lager, versted og […]

Fløisbonnveien 2-4, Oppegård

Fløisbonnveien 2-4, Oppegård

Kombinasjonsbygg på Sofiemyr i Oppegård. SOLGT.

Loe utvikling as