Loe Utvikling transformerer og utvikler næringseiendom både i egen regi og med samarbeidspartnere. Dette omfatter alt fra uregulerte tomter til nybygg og eksisterende bygninger med utviklingspotensial.
Berghagan 1, Nordre Follo

Berghagan 1, Nordre Follo

Kombinasjonsbygg i Berghagan i Ski.

Isakveien 2, Lillestrøm

Isakveien 2, Lillestrøm

Forretningsbygg (4.300 m2) for Møbelringen og Europris Handelsbygg for plasskrevende varer på ca. 4.300 m2, oppført for Møbelringen og Europris. Prosjektet ble ferdigstilt våren 2012. Eiendommen ble i 2013 solgt til Otto Olsen Bygg AS.

Portefølje på 8 eiendommer

Portefølje på 8 eiendommer

Med Lerka Eiendom AS kjøper vi en portefølje på åtte eiendommer Vi har overtatt en portefølje bestående av åtte eiendommer der hovedleietaker er Toyota Material Handling Norway AS. Porteføljen er omtalt som Rishaug Gruppen, og omfatter kontor, lager, versted og […]

Loe utvikling as